מבצע תפילין

מידי יום שישי מתפרסים מתנדבי בית חב"ד בנקודות מרכזיות במושבה ומזכים במצוות תפילין את המעוניינים בכך.