פעילות חסד

בבית חב"ד מגוון פעילויות חסד הכוללות קשר עם בתי האבות (בעיקר בחגים),
עזרה למשפחות נזקקות ויעוץ בתחומים אישיים.