שיעורי תורה

יום א'
שיעור בפרשת השבוע לגברים על-פי משנתו של הרבי מליובאוויטש.
חורף – 20:00.
קיץ – לאחר תפילת ערבית.

יום ב'
שיעור בגמרא.
חורף – 20:00.
קיץ – 20:30.

יום ג'
פרשת שבוע והלכת לנשים.
חורף – 20:00.
קיץ – 20:30.

יום ד'
שיעור בספר התניא לגברים.
חורף – 20:00.
קיץ – לאחר תפילת ערבית.

יום ו'
שיעור בענייני דיומא לגברים על-פי משנתו של הרבי מליובאוויטש.
7:15 – 8:00.

שבת
שיעור בפנימיות התורה לנשים בבית משפחת קרניאל (השעה משתנת).
פרטים בטלפון: בנימין – 0544651348, חני – 0547770754.

שיעור חסידות לגברים.
חצי שעה לפני תחילת תפילת מנחה.

מוצ"ש
הקרנת שיחה ומראות קודש מהרבי מליובאוויטש.
לאחר תפילת ערבית.

*כלל השיעורים מתקיימים בבית חב"ד למעט שיעור בפנימיות התורה לנשים בשבת המתקיים בבית משפחת קרניאל.