ניסים – דבר טבעי ליהודי

אל לנו להתפעל יתר על המידה ממגבלות הטבע, הואיל ויהודי קשור בקשר עצמותי עם הקב"ה. לפיכך בכוחו לעשות גם את הדברים המופלאים ביותר, בגשמיות וברוחניות.

המשך לקרוא

החיים שאחרי החיים

תמיהה גדולה מתעוררת על שם פרשת השבוע "חיי שרה". הרי בפרשה דוקא מדובר על מות שרה ועל האירועים שבאו לאחר מכן. מדוע נקראת הפרשה "חיי" שרה?

המשך לקרוא

כוחה של ברית-מילה

הקב"ה נתגלה לאברהם אבינו פעמים רבות גם קודם שנימול, אולם ההתגלות שבה נפתחת פרשתנו  - "וירא אליו ה'" – היה בה יתרון גדול על ההתגלויות שקדמו לה.

המשך לקרוא

איך עולים תוך כדי ירידה?

מאחר שסוף-כל-סוף הקב"ה מנהיג את העולם, אף הירידה היא חלק מהעלייה ואף על-ידה העולם מתעלה ומזדכך.

המשך לקרוא

חג הסוכות, חג האסיף, זמן שמחתנו

חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים המופיעים בתורה.

המשך לקרוא

השמחה הפנימית של "חג האסיף"

משמעותה הפנימית של עבודת איסוף התבואה היא זיכוך כל ענייני העולם וחיבורם לקב"ה. יהודים נדרשים לברר, ללקט, לקבץ ולאסוף את כל הניצוצות האלוקיים שהקב"ה הסתיר בעולם.

המשך לקרוא

כשה'יבול' מוכן – יש שמחה

חז"ל מנמקים את סיבת השמחה היתירה בחג הסוכות, לעומת שני ה'רגלים' האחרים, במצב תבואת השדה בכל אחד מהם. לענין גם היבט חסידי, דרך מבט על ה'תבואה' הרוחנית – התורה והמצוות.

המשך לקרוא

ילדי חטיבת ביניים האזורית בביקור בבית הכנסת – כ' באלול תשע"א 19.9.2011

ילדי חטיבת ביניים האזורית בביקור בבית הכנסת "שערי ירושלים" בגדרה, באירוח ובהפעלה של בית חב"ד.

המשך לקרוא

ערב לכבוד חודש אלול – יום ב' י"ג באלול תשע"א 12.9.2011

אלבום תמונות.

 

המשך לקרוא

מלך בשדה

בחודש אלול הקב"ה הוא בבחינת מלך היוצא אל השדה ומאפשר לכל מי שרק רוצה בכך לגשת אליו, להתקרב אליו, לדבוק בו. והוא מקבל את כל הבאים בסבר פנים יפות ובפנים שוחקות.

המשך לקרוא